Årstämma i Vikaskogarns Fiber 2022

Hej,

Nu är det dags igen för Årsstämma i Vikaskogarna Fiber,
den 18:e April, Klockan 14.00
i Abberuds skola.

Här är Balans, Resultat och Revisionsberättelse:
Balansräkning – Balansrapport 2021
Resultaträkning –
Revisionsberättelse – Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse –
Föredragningslista – Kallelse årsstämma Vikaskogarna Fiber 2022

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finns även på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

/Styrelsen

ekonomisk förening