Årsstämma i Vikaskogarnas Fiber

Hej,

Nu är det dags igen för Årsstämma i Vikaskogarna Fiber,
den 22:e Augusti, Klockan 14.00
på Gammalruds Brygga.

Här är Balans, Resultat och Revisionsberättelse:
Balansräkning – Balansrapport 2020
Resultaträkning – Resultatrapport 2020
Revisionsberättelse – Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelse 2020
Föredragningslista – Kallelse årsstämma Vikaskogarna Fiber 2021

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finns även på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

/Styrelsen

 

# Grävarnytt 31

Hej Fibervänner!

Inte mycket inlägg på hemsidan just nu. Det är väl ett gott tecken att allt fungerar bra!

Men det är en liten uppdatering och information om vad som gäller vid fastighetsbyte och ny anslutning. Dessa frågor och svar hittar ni under Infobanken ”Frågor och svar”.

/Styrelsen

Årstämma i Vikaskogarnas Fiber.

Hej,

UPPDATERAD MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE.

Nu är det dags för Årsstämma i Vikaskogarna Fiber,
den 13:e September, Klockan 14.00
på Gammalruds Brygga.

Här är Balans, Resultat och Revisionsberättelse:
Balansräkning – Balansrapport 2019
Resultaträkning – Resultatrapport 2019
Revisionsberättelse – Revisionsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelse 2019
Föredragningslista – Kallelse årsstämma Vikaskogarna Fiber 2020

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse kommer inom kort för nedladdning på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

/Styrelsen

 

# GRÄVARNYTT 30

Hej fibervänner!

Nu var det ett bra tag sedan vi kom med information om läget i vårt fiberprojekt. Informationen har nog även kommit som email till våra medlemmar och även här som ett inlägg på vår hemsida från Thord Nordstedt och styrelsen.

Nätet blev färdigbyggt och uppkopplat i slutet på sommaren. Av tystnaden att döma så fungerar det bra. I dessa Corona tider så tror jag att det är många av oss som uppskattar att vi har en säker och snabb internet uppkoppling.

I slutet på oktober fick vi dokumentationen från Wikstrands, vår entreprenör. Delar av styrelsen fick därefter en presentation och genomgång av dokumentationen. Den 26 november ägde slutbesiktningen rum och blev då också godkänd. Slutbesiktningen utfördes av Johan Bergström, D-konsult. Såväl Wikstrands som Vikaskogarna Fiber fick en eloge för väl utfört arbete.

Det innebär att fr.o.m. 26 november så är Vikaskogarna Fiber ägare till fibernätet. Fr.o.m. 26 november och ett år framåt gäller entreprenörsgarantin. Därefter kommer föreningen att teckna ett underhållsavtal. Sannolikt med Wikstrands, som har byggt nätet.

Vi har i dagsläget lämnat in tre ansökningar om utbetalning av bidraget. I juni lämnade vi in den första. Pengarna betalades ut först i slutet av november efter att Länsstyrelsen och Jordbruksverket (hör och häpna) löst en tvist sig emellan om tolkning av regelverket. Därefter kunde vi göra vår andra ansökan. Dessvärre så hann vårt lån hos Swedbank förfalla till betalning vid årsskiftet, innan utbetalningen kunde ske. Tack vare, denna gång, en snabb handläggning av Länsstyrelsen och tillmötesgående från Swedbank så kom utbetalningen i januari och därmed kunde vi lösa lånet hos Swedbank. Den tredje ansökan som lämnades in 1 mars och betalades ut en månad senare. I och med detta har vi löst lånet hos Swedbank på 1,7 miljoner så därmed är vi skuldfria, så när som på det förskott på bidraget på 1 miljon som vi fick av Länsstyrelsen när vi påbörjade bygget av nätet. Regleringen av förskottet liksom utbetalningen av återstående 20% av bidraget kan, enligt regelverket, ske tidigast i samband med att projektet är slutredovisat och kontrollerat av Länsstyrelsen, vilket måste ske senast 2021-06-30.

Återstående arbete för styrelsen är nu att kontrollera och uppdatera alla markupplåtelseavtal, som därefter skall registreras hos Lantmäteriet som ledningsrätter.

Styrelsen har också påbörjat arbetet med att ta fram en förvaltningsplan. Styrelsens arbete övergår nu succesivt från en byggfas till en förvaltningsfas. Förvaltningsplanen syftar till att beskriva organisation och arbetsuppgifter för föreningen och dess styrelse efter att vi övergått i förvaltningsfasen. Alltså i princip från årsmötet 2021.

När nu fibernätet varit igång i cirka ett år så har alla haft chansen att prova de tjänster som man vill ha och har möjlighet att ladda ner. Kanske är det någon som ångrar att man inte anslöt sig till 3play avtalet, som innebär att man får bredband, TV och fast telefon till en kostnad av 400 kr per månad men med en bindningstid på 4 år, så finns chansen att efteransluta sig nu. Till månadskostnaden kommer en engångskostnad för router på 1000 kr och TV-box på 1300 kr som Telia tar betalt för. Har du inte 3play idag men önskar du bli ansluten till föreningens 3 play i fortsättningen så meddelar du detta på mail till sten.bergman@gmail.com .

Nu till årets stämma. Under rådande omständigheter föreslår styrelsen att vi skjuter upp årsmötet till september månad. Våra stadgar och lagen om ekonomiska föreningar säger visserligen att årsmötet skall hållas inom 6 månader från verksamhetsårets utgång. Eftersom föreningen nu är skuldfri så blir ingen annan än föreningens medlemmar påverkade av ett sådant beslut. Men självfallet skall medlemmarnas uppfattning höras och respekteras. Därför vill vi att den som inte anser att årsmötet skall flyttas till september skall meddela detta via mail till thord.nordstedt@gammalrud.se senast 10 maj.  Årsmöteshandlingarna kommer att ligga på föreningens hemsida www.vikaskogarnafiber.se i början på juni.

För er som har 3play har Telia lämnat ut ett särskilt kundsupportnummer för att vi skall slippa att sitta i kö när vi behöver ringa 90200. Numret är 020-202070 till kundsupporttjänsten för 3play kunder.

För styrelsen i Vikaskogarna Fiber ek. för.

Thord Nordstedt, ordf

# Grävarnytt 29

Hej Fibervänner,

Nu var det länge sedan vi kom med information på hemsidan så vad har hänt och vad kommer att hända framöver på fiberfronten?

Nätet blev färdigbyggt i början på sommaren och av tystnaden att döma så fungerar det bra.

Vi har sedan i september väntat på att få dokumentation över projektet från Wikstrands. På grund av personalförändringar hos Wikstrands så har det dragit ut på tiden. Men nu skall den vara klar. På tisdag 5 november kommer vi att få dokumentationen överlämnad och presenterad.

Innan fibernätet slutligt kan övertas av fiberföreningen så skall projektet slutbesiktigas och godkännas av en besiktningsman. Den tjänsten har vi sedan tidigare handlat upp. D-konsult med Johan Bergström som besiktningsman blev vårt val. Dokumentationen kommer, så snart vi fått den, skickas över till honom. Det innebär att slutbesiktningen kommer att ske i andra halvan av november.

Styrelsen har köpt in ett antal markeringskäppar i aluminium med en varningsskylt om optokabel, som skall fästas på aluminiumstolpen. När vi fått en uppmätningskarta, som kommer med dokumentationen, så delar vi ut markeringskäpparna till berörda markägare. Markeringskäpparna skall placeras där fiberkabeln passerar kritiska passager som vägar, diken etc. för att undvika framtida avgrävningar.

På kopplingsskåpen som står så att det är risk för att dem blir påkörda kommer en snöstake sättas upp.

Samtliga markupplåtelseavtal kommer vi nu att kunna stämma av mot uppmätningen och komplettera med korrekta kartor.

Markupplåtelseavtalen kommer sedan att överlämnas till Lantmäteriet för registrering av ledningsrätt.

Vi har också påbörjat proceduren för ansökan om utbetalning av stödpengarna. Statens kvarnar mal långsamt så vi väntar fortfarande på den första utbetalningen.

/Styrelsen

ÅRSSTÄMMA I VIKASKOGARNAS FIBER

Hej,

UPPDATERAD!

Här är även Balans, Resultat och Revisionsberättelse:

Balansräkning – balansrapport 2018

Resultaträkning – resultatrapport 2018

Revisionsberättelse – revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelse för Vikaskogarnas Fiber e1

Kallar härmed till Årsstämma i Vikaskogarna Fiber, den 23:e Juni, 16.00 på Gammalruds Brygga.

Här är Föredragningslistan och kallelse inför mötet:

Kallelse årsstämma Vikaskogarna Fiber 2019

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse kommer inom kort för nedladdning på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

/Styrelsen

# Grävarnytt 27

Hej Fibervänner,

Ni får skriva in i Er kalender Årsmöte Vikaskogarnas Fiber på Söndagen den 23 Juni klockan 16.00 på Gammaruds Brygga.

Kallelse kommer via hemsidan senare.

/Styrelsen

# Grävarnytt 26

Hej Fibervänner,

Nu ska Södra benet i stort sett vara klart också. Och enligt våra tester så ska även Telia Triple Play vara igång för dom som bokat det. Dock har vi inte än fått det bekräftat av Telia. In och pröva….

Lite repetion om Telia Triple Play:

Du ska kunna gå in på telia.se/aktivera och hitta sin adress. Eller också ringer man 90200 och aktiverar man sitt avtal där. Telia säger att det ska ta 2-4 dgr att aktivera detta och sedan ska det vara igång.

Om man vill ändra till t ex Telia Stor TV-Paket eller öka hastigheten till 250 Mbit/s så går det också bra. Då kommer det en separat faktura från Telia till den enskilde på mellanskillnaden.

Skulle du vilja köpa till en extra TV-box  Arris 4302 så går det bra på Telias hemsida. Den ska kosta 699:-/st enligt Telia. Om du inte vill köpa någon extra TV-box så går det ju Streama med Telia Play med en Apple TV eller Chromecast.

Behöver du support på ditt Telia abonnemang i först hand kontakta Telias support på 90200 (ej till Föreningen). Behöver du hjälp med Wifi täckning m.m. så finns t ex Daggens IT (som vi tidigare informerat om) att tillgå.

Här är Telias egna informationsbrev som ni bör ha fått via email – Kundbrev Vikaskogarna[2]

Mvh

Styrelsen

ekonomisk förening