Dags igen för medlemsmöte i Vikaskogarna fiber ekonomisk förening

Mötet kommer att äga rum fredagen 15 maj kl. 17.00 i Abberuds skola.

Ärenden som vi kommer att behandla och informera om:

• Upphandling av grävning
• Passivt medlemskap
• Anslutning av mer än ett hus på samma fastighetsbeteckning
• Grävning på egna tomten ingår i priset
• När är det dags att betala in första delbetalningen?
• Övriga nyheter och frågor

Nedan följer mer information. Det kommer också att finnas information på hemsidan: www.vikaskogarnafiber.se

Välkomna!

Styrelsen

Förslag på passiv anslutning:
Frågan har ställts om man kan ha en passiv anslutning till vårt planerade fibernät. Vi har diskuterat detta i styrelsen och kommit fram till följande förslag:
Vi föreslår att en passiv anslutningsmöjlighet skall finnas. Man får då inkopplad fiber fram till och med ett avlämningsskåp vid huset. Däremot ingår inte media-omvandlaren för att kunna utnyttja tjänster i nätet. Kostnadsmässigt innebär det att man betalar för investeringen av fiber till fastigheten men behöver inte betala någon årlig kostnad för avskrivning och underhåll av fibernätet förrän den dag man vill koppla upp sig och utnyttja tjänster i nätet. Däremot måste man betala den årliga medlemsavgiften till föreningen.

Följande räkneexempel visar på effekterna för föreningen att införa möjlighet till passiv anslutning: Förprojekteringen utvisade en kostnad per ansluten fastighet på ca 25 000 kr, räknat på 78 anslutna fastigheter, (vi är idag 85 st. som skickat in anslutningsavtal). Den totala investeringskostnaden blev då 25 000 x 78 => ca 2 miljoner (bidraget på 40 % avdraget).

Om vi antar att möjligheten till passiv anslutning ger ytterligare 15 st. anslutningar så ökar investeringskostnaden med uppskattningsvis 170 000 – 40 % bidrag => ca.100 000 kr. Alltså summa 2 100 000 kr. Investeringskostnaden per fastighet blir då 2 100 000 : 93 => ca 22 600 kr. För passivt anslutna blir kostnaden 22 600 kr – ca 1 600 kr (kostnaden för media-omvandlaren) = 21 000 kr.

Om vi också utgår ifrån att avskrivningen är 4 % /år och underhållskostnaden är ca 500 kr/år och fastighet så blir de tillkommande kostnaderna 100 000 x 4 % = 4 000 + (500 x 15) = 11 500 kr/ år. Vilket innebär en ökad årlig kostnad för de 78 aktivt anslutna fastigheterna på 11 500 kr : 78 => ca 150 kr/år.

När man som passiv medlem vill koppla upp sig och bli aktiv, och utnyttja tjänster i nätet, så får man köpa till media-omvandlaren och koppla upp denna med fibern i avlämningsskåpet vid huset.

Anslutning av flera byggnader på samma fastighet:
Styrelsen föreslår att följande skall gälla. Om man önskar ansluta flera hus som ligger på samma fastighet (fastighetsbeteckning) skall detta kunna ske till en rabatterad kostnad.

Om vi utgår från de 25 000 kr som förprojekteringen utvisar som kostnad per ansluten fastighet så föreslår styrelsen att kostnaden för att ansluta en extrabyggnad skall vara anslutningskostnaden + hälften av resterande investeringskostnad, d.v.s. (4 000 kr + moms) = 5 000 + (25 000 – 5 000):2 = 15 000 kr/extrabyggnad. Fastigheten/fastighetsägaren är medlem i föreningen med ett medlemskap och betalar en serviceavgift.