GDPR

GDPR
Den 25:e maj 2018 träder EU-direktivet GDPR i kraft. I och med detta vill vi informera om föreningens behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen ”Vikaskogarna Fiber Ekonomisk Förening”. För kontaktuppgifter till föreningens styrelse, se http://vikaskogarnafiber.se/foreningen/styrelse2/

Ändamål med föreningens personuppgiftsbehandling och rättslig grund
Uppgifterna är nödvändiga för att:
– kunna fakturera medlemmar och anslutningar.
– kunna kontakta medlemmar och anslutningar utan fördröjning och onödiga kostnader.
– kunna förse medlemmar och anslutningar med de tjänster och den service som medlemskapet/anslutningen innebär.
– kunna förse myndigheter med de uppgifter som åläggs föreningen att tillhandahålla.

Registerunderhåll
Medlemmar som utträtt ur föreningen och anslutningar som ej längre är aktuella raderas från medlemsregistret.

/Styrelsen