# Grävarnytt 2

Hej Fibervänner,

Det har varit en bra start och har nog kommit lite längre än vi trodde. Nu under vecka 21, 22 och 23 kommer vi hålla till här:

Under kommande veckor kommer även ett extra arbetslag från Wikstrands komma och dra fiberslang på tomter i norra delen av vårt fiberområde. Styrelsen kommer kontakta berörda innan. Viktigt att man tar reda på om det finns el, slangar eller övriga ledningar på tomten och att dessa märkes upp. Slangen bör ligga på ca 50 cm djup.

Här kommer även lite bilder:

Bild 1. En av Wikstrands entrepenadmaskinerna.

Bild 2. Plogning av fiberslang.

Bild 3. Maskin för tryckning av slang under vattendrag.

Bild 4. Fiberkabel under vattendrag.

Har ni några frågor så hör av Er till Thord eller någon av de övriga i styrelsen.

Mvh

/Styrelsen.