# Grävarnytt 29

Hej Fibervänner,

Nu var det länge sedan vi kom med information på hemsidan så vad har hänt och vad kommer att hända framöver på fiberfronten?

Nätet blev färdigbyggt i början på sommaren och av tystnaden att döma så fungerar det bra.

Vi har sedan i september väntat på att få dokumentation över projektet från Wikstrands. På grund av personalförändringar hos Wikstrands så har det dragit ut på tiden. Men nu skall den vara klar. På tisdag 5 november kommer vi att få dokumentationen överlämnad och presenterad.

Innan fibernätet slutligt kan övertas av fiberföreningen så skall projektet slutbesiktigas och godkännas av en besiktningsman. Den tjänsten har vi sedan tidigare handlat upp. D-konsult med Johan Bergström som besiktningsman blev vårt val. Dokumentationen kommer, så snart vi fått den, skickas över till honom. Det innebär att slutbesiktningen kommer att ske i andra halvan av november.

Styrelsen har köpt in ett antal markeringskäppar i aluminium med en varningsskylt om optokabel, som skall fästas på aluminiumstolpen. När vi fått en uppmätningskarta, som kommer med dokumentationen, så delar vi ut markeringskäpparna till berörda markägare. Markeringskäpparna skall placeras där fiberkabeln passerar kritiska passager som vägar, diken etc. för att undvika framtida avgrävningar.

På kopplingsskåpen som står så att det är risk för att dem blir påkörda kommer en snöstake sättas upp.

Samtliga markupplåtelseavtal kommer vi nu att kunna stämma av mot uppmätningen och komplettera med korrekta kartor.

Markupplåtelseavtalen kommer sedan att överlämnas till Lantmäteriet för registrering av ledningsrätt.

Vi har också påbörjat proceduren för ansökan om utbetalning av stödpengarna. Statens kvarnar mal långsamt så vi väntar fortfarande på den första utbetalningen.

/Styrelsen