Info om läget i Vikaskogarna Fiber just nu

Vår ansökan har blivit inskickad den 20 oktober (deadline 22 oktober). Men tyvärr hade inte EU-kommissionen och Jordbruksverket kommit överens om ett regelverk som skulle vara som ett underlag för Länsstyrelsen att ta beslut på. Nu har regelverket kommit men tyvärr för sent att få ett beslut per 30 November. Det är nu framflyttat och det verkar som ett beslut ska komma i slutet på Feb 2016.

Vi har valt Wikstrands Maskinteknik AB i Götene som vår entreprenör när det gäller all entreprenadjobb (gräva ner kabel m.m.).

I övrigt så pågår det jobb med att välja kommunikationsoperatör, ta fram markupplåtelseavtal, avtal med Trafikverket etc.

När vi valt KO och fått vårt beslut från Länsstyrelsen så är det dags för ett nytt informationsmöte. Vi återkommer med plats och tid.

/Styrelsen.