Varför fiber?

Varför fiber

Nedmontering av olönsamma kopparnät pågår runt om i Sverige och de moderna mobila lösningarna når inte ut till landsbygden. Stabiliteten och räckvidden för de mobila bredbandslösningarna är otillfredsställande. Vi som bor på landsbygden kommer i framtiden att bli hänvisade till trådlösa alternativ. ADSL som många av oss har idag blir därför inget alternativ i framtiden.

Fibernät ger en framtidssäker installation som grävs ner i mark och som är väldigt driftsäker. Vid åsknedslag leder inte fibern den elektriska impulsen vidare eftersom fibern transporterar informationen som ljus. Den avger heller ingen strålning. Livslängden på fiberkablar är upp till 50 år. Genom kanalisation så skapas möjligheter att förnya, byta ut och expandera fiberkabeln. Fiberns kapacitet är oändlig – det är den tekniska utrustingen som används för att kommunicera i fibern som har begränsningar. Idag installeras standardutrustning på 10- 100 Mbit/s till slutkund. Fibernätet kan användas till tjänster som internet, TV, telefon men även helt nya tjänster som larm inom vård och omsorg.

Fibern ger högre hastighet på internet både till och från fastigheten. Hastigheter är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade. Det kommer att bli stabilare och snabbare att surfa och att använda Skype. Den ger perfekt mottagning på din TV och klarar alla moderna tjänster som t.ex. att se filmer över nätet. Den ger även billigare telefontjänster.

Fibernät till din fastighet ger sannolikt ett högre fastighetsvärde.

Källor: bynet.se, norravadsbofiber.se

ekonomisk förening