Uppdatering från styrelsen.

Lite har hänt med dock inget beslut från Länstyrelsen än.

Det som har uppkommit är lite nya direktiv från Länstyrelsen. Vi har under Mars månad fått reda på att alla fiberprojekt måste vara fullfinansierade INNAN ett beslut kan tas. Det innebär att vi inte kan räkna in bidragen i ansökan. Nu har Thord och styrelsen haft möte med Karlsborgs kommun. Vi vill att kommunen ska ta sitt ansvar och gå i borgen för ett eventuellt lån. Som det är idag så har Vikaskogarnas Fiber inga egentliga tillgångar. Det låter positivt från kommunen men ett beslut måste tas via ett Kommunfullmäktige möte och det ska hållas Tisdagen den 29 mars. Vår förening finns ju i två kommuner men Töreboda har inte varit lika positiva till borgen till ett ev. lån.Lånet kommer i så fall att vara på totalt 2,2 miljoner.

Den 29 mars ska även Länsstyrelsens börja besluta om bidragsutdelning till alla föreningar som sökt. Det är uppbyggt på ett poängs system. Max är 500 och Vikaskogarnas Fiber ligger på 420 poäng. Troligtvis kommer dom ta större föreningar med mer medlemmar först och föreningar med Maxpoäng. Vi har svårt att komma upp i Maxpoäng på alla delar pga att vårt område ser ut som det gör. Vatten i 3 väderstreck och mycket obebyggt i det fjärde.

Den 6:e April säger dom att dom ska vara klara och vi ska kunna få reda på hur vi ligger till i poäng skalan jämfört med övriga fiberförening och vart vi står i listan. Först då vet vi på ett ungefär när ett beslut kan tänkas komma. Länsstyrelsens kommer sen att ta beslut om bidrag en gång per månad tills pengarna är slut.

Det kommer bli en spännande månad och vi kommer med information så fort vi vet något mer.

/Styrelsen