Beslut om bidrag till Vikaskogarna Fiber från Länsstyrelsen.

Vi har som sagt fått ett positivt beslut från Länsstyrelsen i Västra Götaland på att vi får bidrag. Det som vi max kan få är 40 % utav den totala investeringskostnaden.

Enligt entreprenören, Wikstrands Maskin AB i Götene www.wikstrands.se , innebär det att de kan börja gräva för fiber våren 2017. Totalt sett har vi projekterat och kostnadsberäknat för ca 5,4 mil fiber i Vikaskogarna och med en kostnad per anslutning på ca 25 000:-  som vi gått ut med sedan tidigare.

Det finns absolut tid kvar att ansluta sig och skriva avtal. Ju fler vi blir desto lägre blir kostnaden per anslutning. Är ni intresserade så kontakta Thord Nordstedt på Mob 070-573 66 79 eller email thord.nordstedt@gammalrud.se.  Ansluter man sig efter att vi har börjat gräva i Ert område så kommer det bli betydligt mycket  dyrare. Hur mycket dyrare vet vi inte i dagsläget.

När projektet startar i vår börjar vi också dra på oss kostnader. Vi vill därför förbereda er på att vi kommer att behöva en 1:a inbetalning på insatsen (anslutningen) på ca 10 000:- i feb/mars. Vi återkommer om det.

I jan/feb 2017 kommer vi att sättas upp skyltar (35×20 cm) vid varje fastighet som vi har slutit avtal med.

Vi kommer att ha ett informationsmöte i vår, troligtvis i vecka 15, påskveckan. Då kommer vi att informera vidare om bl.a. – tidsplan – vad behöver man göra, som fastighetsägare, när fibern skall dras in till huset – hur och var placerar man utrustning inne i huset – tjänster i nätet – paketlösning på IT, TV o telefon – möjlighet att teckna korttidsabonnemang (ner till 3 dagar kommer att vara möjligt) – mm. mm. Vi återkommer även med detta.

Vi kommer, i fortsättningen, först och främst, att använda vår hemsida www.vikaskogarnafiber.se som informationskanal så gå gärna in och titta där.

Om du vet att du ligger med i vår kontaktlista och vet om att du behöver uppdatera/ändra några uppgifter så hör av dig omgående. Viktigt är att du även har aktuellt email adress registrerad.

Vi ser fram emot 2017.

/Styrelsen