# Grävarnytt 15

Hej Fibervänner!

Arbetet med att gräv/plöja ner fiberslang på det södra benet går vidare.

I denna vecka, 24, kommer det att i stort sett vara klart förbi Björkebo och ner till Sandhem.

Det som sedan återstår är följande sträckor:

  • Bjurbäcken till Böksnäs. Denna sträckning är till för att skapa ”redundans” (rundgång) i nätet.
  • Lövassa till korsvägen mot Björkhem.
  • Karlås och upp till Stensrud.
  • Rosendala till Dalen.

Planen är att detta skall vara klart i vecka 28.

Vad gäller det norra benet så har ambitionen varit att ha det klart och i drift till början på juli. Tyvärr så går inte det. Vilket har att göra med tillgången till och uppsättning av ett s.k. teknikhus. Vi kommer att närmare förklara detta på årsmötet den 24 juni. Troligtvis kommer driftsättning av det norra benet att bli först i september.

Vi får många frågor om hur installationen i husen skall gå till. Under infobanken/installation i byggnad på hemsidan har vi lagt ut information om detta. Utöver det planerar vi för en informationsträff om hur installationen skall gå till, troligtvis i vecka 26 eller 27. Vi återkommer om detta.

/Styrelsen