Positivt fibermöte i Abberuds skola

Det var många intresserade som slöt upp för att lyssna på informationen från Vikaskogarna fibers styrelse den 3 januari 2015. Thord Nordstedt inledde med att berätta lite om starten av fiberföreningen och hur tidsplanen ser ut framöver med bildande av föreningen, anbudsförfarande och grävning av fiber. Cecilia Vikenstrand berättade och visade hemsidan. Anders Nilsson visade och berättade om anbudsunderlaget. Under fikastunden och frågestunden som följde var det flera av åhörarna som delgav sina erfarenheter från andra fiberföreningar och fibergrävningar. Det var ett positivt och lärorikt möte med god stämning och alla närvarande ansåg att det är bra att få fiber till sin fastighet.

Ett av de viktigaste budskapen från mötet är, att grävningen för fiber blir billigare ju fler medlemmar vi blir! Därför är det viktigt att du påverkar dina grannar att gå med! Argument för fiber till din fastighet hittar du under fliken ”Varför fiber?” Det är inte bara styrelsens uppgift att fånga upp fler medlemmar utan prata med dina grannar och informera mera du också! Det kommer också att krävas samarbete och en hel del ideella insatser under grävarbetet så vi hoppas att många kan hjälpas åt! Är alla så positiva som mötesdeltagarna så kommer det inte att bli några problem!

Mötet utsåg även en valberedning som ska ta fram förslag på namn till den nya styrelsen i Vikaskogarna fiber ekonomisk förening. Valberedningen är: Christina Gustafsson, Peter Hermansson, 0505-241 11 och Bengt Johansson, 0506-511 19.

Tveka inte längre utan skicka in Ditt avtal omgående! Det tjänar vi alla på i längden!

möte-abberuds-skola
Thord Nordstedt berättar om avtalet.

möte-abberuds-skola2Några av alla mötesdeltagare.