Nu startar vi fiberprojektet, Vikaskogarna Fiber

Nu behöver vi din definitiva anmälan i form av ett avtal för att ansluta din fastighet och en medlemsansökan till Vikaskogarna Fiber ek. för. som kommer att bildas.

Senast den 12 januari vill vi ha in dokumenten för att kunna göra en ansökan om bidrag, till Länsstyrelsen, i tid. Välkommen till ett informationsmöte den 3 januari kl. 14.00 i Abberuds Skola. Då skall vi försöka räta ut de frågetecken som kan finnas.

I huvudsak kommer vi att behandla följande punkter:

  • Beskrivning av projektet
  • Fastighetsanslutningsavtalet
  • Medlemsansökan
  • Tidsplan för projektet

Här följer en utförligare beskrivning av vad som gäller:
Vi är nu 110 st. som har anmält intresse för att ansluta sig till ett fibernät. Med det i ryggen har vi låtit göra en förprojektering. Den visar på att kostnaden blir ca 25.000 kr per fastighet, under förutsättningar att det blir minst 75 st. som ansluter sig. Förprojekteringen presenterades på ett informationsmöte i september, där ca 40 personer deltog och som enhälligt tyckte att vi skulle gå vidare.

Länsstyrelsen är nu också i stort sett klar med regelverket för ansökan om bidrag varför det är först nu som vi kan köra igång.

För att gå vidare måste vi teckna fastighetsanslutningsavtal med de fastigheter som önskar ansluta sig i området. Avtalet skrivs mellan er fastighetsägare och den ekonomiska föreningen, Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening.

Tillsammans med fastighetsanslutningsavtalet skall det också följa en undertecknad ansökan om medlemskap i Vikaskogarna Fiber ek. för. I början av februari kommer ni att kallas till ett särskilt möte där vi bildar Vikaskogarna Fiber ekonomisk förening genom att anta stadgar och välja en styrelse.

Vikaskogarna Fiber ek. för. kommer sedan, i början på mars, att lämna in en ansökan till Länsstyrelsen om bidrag. Efter att projektet är klart kommer föreningen att äga fibernätet och kunna tillhandahålla tjänster som telefon, dator och TV, och andra framtida tjänster, till oss medlemmar.

Den webbplats du nu besöker kommer efter hand att fyllas på med information om projektet.

Senast den 12 januari vill vi ha fastighetsanslutningsavtalet i 2 exemplar ifyllt och undertecknat av fastighetsägaren (eller den som förestår fastigheten om ni är flera ägare) och medlemsansökan i 1 exemplar undertecknat av samme person insänt per post till Cecilia Vikenstrand, Marnäs Koppa 1, 546 93 Undenäs. Ni får sedan ett exemplar åter undertecknat av styrelseordföranden i den nybildade föreningen Vikaskogarna Fiber ek. för.

Har ni fått den här informationen per brev så finner ni fastighetsanslutningsavtalet, medlemsansökan och förslag till stadgar på hemsidan www.vikaskogarnafiber.se , som kommer att vara tillgänglig mellan Jul och Nyår.

Har ni inte tillgång till dator så kontaktar ni någon av oss i projektledningen så ordnar vi det.

OBS! VÄNTA INTE MED ATT SKICKA IN DOKUMENTEN! Får vi inte in tillräckligt antal avtal, minst 75 st. till den 12 januari är risken stor att vi inte vågar gå vidare med att begära in anbud på projektet och då inte heller göra en ansökan om bidrag. Det går att ansluta sig på grundvillkoren ända fram till dess att vi skriver på avtalet med entreprenören, som skall göra jobbet, i början på juni, men då till en något högre kostnad.

För er som har fastigheter i Åvikstrand eller Rosendala fritidsområden gäller följande:
Eftersom det förs en diskussion med Karlsborgs kommun om att ansluta era fastigheter till det kommunala VA-nätet så har vi efter samråd med styrelserna i fritidsområdena, genom ordförandena, kommit överens om följande: För den händelse att VA-frågan inte är löst till år 2019 har Vikaskogarna Fiber rätt att, senast 2019, gräva på samfälligheternas mark för att ansluta berörda fastigheter till det gemensamma fibernätet. Löses VA-frågan senast 2019 skall en samförläggning eftersträvas.

Detta innebär att om projektet kommer att påbörjas år 2015 i området utanför fritidsområdena så kommer anslutningen inom fritidsområdena att ske i en etapp 2, dock senast 2019. För er som redan nu, till den 12 januari, skickar in avtal och medlemsansökan så kommer ni inte att avkrävas några pengar förrän etapp 2 startar. Men självklart ser vi helst att ni skickar in avtal och medlemsansökan redan till den 12 januari eftersom det stärker möjligheterna att genomföra projektet och sänker kostnaderna för oss alla.

Väl mött 3 januari i Abberuds Skola!

För Vikaskogarna Fiber ideell förening i december 2015: Thord Nordstedt ordf, Gammalrud, 0505/24002 el. 070/5736679,mail: thord.nordstedt@gammalrud.se
Cecilia Vikenstrand sekr, Marnäs, 0505/24114 el. 070/3094052, mail: jerker@carlsborg.net
Michael Nordstedt, Magderud, 0506/51066 el. 070/6204345, mail: michael.nordstedt@magderud.se
Anders Nilsson, Arnäs, 0506/51144 el. 073/6770119, mail: an.arnas@telia.com
Peter Jungquist, Rosendala, 070/6120998, mail: peter.jungquist@volvo.com
Jesper Ahlquist, kassör, Borgen, 073/9841811, mail: jesper.ahlquist@corneroffice.se

Tidsplan för fiberprojektet:
3/1 Informationsmöte i Abberuds Skola
12/1 Fastighetsanslutningsavtal i 2 ex. och medlemsansökan i 1 ex. undertecknade och insända till Cecilia Vikenstrand Marnäs 546 93 Undenäs
15/1 Distribution av offertunderlag till entreprenörer att inkomma med offert. (Offentlig upphandling)
5/2 ca. Kallelse till föreningsmöte för bildande av Vikskogarna Fiber ek. för.
21/2 ca. Föreningsmöte för bildande av Vikaskogarna Fiber ek. för.
25/2 Sista datum för entreprenörer att lämna offert
27/2 Sammanträde för att öppna inkomna offerter och val av entreprenör
5/3 Ansökan till Länsstyrelsen
Maj/juni Beslut från Länsstyrelsen