Avtal

Nedan finner du aktuella avtal.

Fastighetsanslutningsavtal ver 01 VF

Uppdaterad 170201.

Fastighetsanslutningsavtalet ska skickas in i två undertecknade (av fastighetsägaren/ägarna) exemplar tillsammans med en medlems-ansökan (som finns under fliken Föreningen/Medlemsansökan) till kassör Sten Bergman, Böksnäs, 546 93 Undenäs. Email: sten.boksnas@gmail.com

Ett exemplar av avtalet returneras sedan undertecknad av Vikaskogarnas Fiber.

Notera att du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna och läsa PDF-filer. Du kan ladda ner det gratis här.

ekonomisk förening