Karta

Här finner du en Google Earth-karta för att se hur fastigheter och annat ligger i området.

Klicka här för att ladda ner kartan. Om du har problem med att ladda ner filen, gör så här:
– Högerklicka på länken och välj ”spara som”.
– Välj en plats på datorn som filen ska sparas och klicka på ”spara som”.
– När filen laddats ner öppnar du filen genom att dubbelklicka på den.

För att kunna öppna kartan behöver du ha Google Earth installerat.

ekonomisk förening