Årsmöte 2019

UPPDATERAD 20190825:

Årstämma och Verkssamhetsberättelse:

Årsstämma 20190623

Verksamhetsberättelse 2018

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Här finner du nödvändiga handlingar inför Årsmöte 2018, söndagen den 23 juni vid Gammalruds Brygga klockan 16.00.

Kallelse årsstämma Vikaskogarna Fiber 2019

Balans och Resultatrapport:

balansrapport 2018

resultatrapport 2018

Revisionsberättelse:

revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse för Vikaskogarnas Fiber e1

ekonomisk förening