Styrelse

Styrelsen i Vikaskogarna Fiber ek. för.

Anders Nilsson Ordförande
Arnäs
549 93 Moholm
Mob: 0736-770119
an.arnas@telia.com

Thord Nordstedt, Vice Ordförande

Vikaskogarna Gammalrud

546 93 Undenäs

Mob 0705-737699

thord.nordstedt@gammalrud.se

Birgitta Lagerroth Holmgren, Sekreterare
Beateberg Bolet 55
549 93 Moholm
Mob: 0708-533237
birgitta.lagerroth@telia.com

Sten Bergman, Kassör
Böksnäs
546 93 Undenäs
Mob: 0705-101872
sten.bergman@telia.com

Göran Sandström
Beateberg Beatelund 22
549 93 Moholm
Mob: 0702-350655
goran.sm@telia.com

ekonomisk förening