Frågor och svar

Ska sälja min fastighet vad gäller?     

Svar: Normalt överlåts medlemskapet till den nye ägaren.

Till Fiberföreningen ska inskickas:

1/ Nytt fastighetsanslutningsavtal i 2 ex.

2/ Överlåtelseblankett av medlemskap underskriven av tidigare och ny ägare.

Om fastigheten har gruppavtal Telia triple play, ska köparen meddelas att fastigheten är bunden till detta avtal.

Blanketten avtal gruppanslutning ska skickas till fiberföreningen av nye ägaren.  Här är blanketten som pdf-fil:  Avtal gruppanslutning VF medlem.

Alla blanketter skickas till Sten Bergman, Böksnäs 1, 546 93 Undenäs, mobil 070-510 18 72.

Vill göra min passiva anslutning aktiv?                       

Svar: Kontakta Thord Nordstedt eller Sten Bergman.

Vill ansluta min fastighet till nätet?                                                 

Svar: Många fastigheter har tomslang framdragen till tomtgräns. Vilket gör efteranslutning enklare och till lägre kost. Kontakta Thord Nordstedt eller Sten Bergman om förutsättningarna för din fastighet.

Vill ansluta min fastighet till gruppavtalet Telia Triple play?                               

Svar: Nya fastigheter kan anslutas 2 ggr år. Kontakta Thord Nordstedt eller Sten Bergman för att lämna intresseanmälan .

ekonomisk förening