ÅRSSTÄMMA I VIKASKOGARNAS FIBER

Hej,

UPPDATERAD!

Här är även Balans, Resultat och Revisionsberättelse:

Balansräkning – balansrapport 2018

Resultaträkning – resultatrapport 2018

Revisionsberättelse – revisionsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelse för Vikaskogarnas Fiber e1

Kallar härmed till Årsstämma i Vikaskogarna Fiber, den 23:e Juni, 16.00 på Gammalruds Brygga.

Här är Föredragningslistan och kallelse inför mötet:

Kallelse årsstämma Vikaskogarna Fiber 2019

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse kommer inom kort för nedladdning på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

/Styrelsen