Beslut från Länsstyrelsen

Beslutet har tyvärr skjutits fram ytterligare. Nu verkar det som det ska komma i slutet på Mars. När beslutet har kommit så lägger
vi givetvis ut detta omgående på hemsidan.

/Styrelsen