# Grävarnytt 13

Hej Fibervänner,

”Södra benet” (Rosendala-Abberud-Beateberg-Böksnäs-Björkebo):

Grävningen i Beateberg är nu i princip klar. Fr.o.m. vecka 16 och 17 kommer Wikstrands att arbeta med två grävarlag. Det ena laget kommer att gräva de sträckor där vi samförlägger elkablar med fiberslang medan det andra laget enbart gräver ner fiberslang. Det innebär att arbetet kommer att pågå på olika ställen samtidigt. Det som i princip återstår att gräva nu är från Beateberg via Linna till Lövvassa (som i och för sig är klart) till Arnäs, Böksnäs, Erikstorp, Furuvik, med en avstickare upp till Äskeliden, och ner till Sandhem. Dessutom skall Pukerud, Karlås och Stensrud anslutas från Lövvassa. Sedan skall det norra benet från Rosendala till Marnäs knytas samman med det södra benet från Bjurbäcken till Böksnäs. Detta för att skapa möjlighet till att ”mata” systemet från två håll, s.k. redundans, för den händelse att ett fel uppstår någon stans i nätet i framtiden.

Grävning från tomtgräns och in till hus är klart t.o.m. Lövvassa. I kommande vecka (vecka 16) och framåt kommer grävning fram till husen att fortsätta i Arnäs, Böksnäs, Erikstorp. Furuvik, Äskeliden och Björkebo.

”Norra benet” (Rosendala-Grimserud-Tosterud-Gammalrud-Bjurbäcken-Marnäs):

Blåsning mellan skåp och hus i stort sett klart (med vissa undantag), liksom blåsningen av stamfiber mellan skåpen. Vad som återstår är svetsning av fibern och installation i husen, som vi återkommer med information om när det blir dags. Under fliken ”installation i byggnad” har vi lagt in en ny instruktion där du kan informera dig om hur det går till.

/Styrelsen