# GRÄVARNYTT 30

Hej fibervänner!

Nu var det ett bra tag sedan vi kom med information om läget i vårt fiberprojekt. Informationen har nog även kommit som email till våra medlemmar och även här som ett inlägg på vår hemsida från Thord Nordstedt och styrelsen.

Nätet blev färdigbyggt och uppkopplat i slutet på sommaren. Av tystnaden att döma så fungerar det bra. I dessa Corona tider så tror jag att det är många av oss som uppskattar att vi har en säker och snabb internet uppkoppling.

I slutet på oktober fick vi dokumentationen från Wikstrands, vår entreprenör. Delar av styrelsen fick därefter en presentation och genomgång av dokumentationen. Den 26 november ägde slutbesiktningen rum och blev då också godkänd. Slutbesiktningen utfördes av Johan Bergström, D-konsult. Såväl Wikstrands som Vikaskogarna Fiber fick en eloge för väl utfört arbete.

Det innebär att fr.o.m. 26 november så är Vikaskogarna Fiber ägare till fibernätet. Fr.o.m. 26 november och ett år framåt gäller entreprenörsgarantin. Därefter kommer föreningen att teckna ett underhållsavtal. Sannolikt med Wikstrands, som har byggt nätet.

Vi har i dagsläget lämnat in tre ansökningar om utbetalning av bidraget. I juni lämnade vi in den första. Pengarna betalades ut först i slutet av november efter att Länsstyrelsen och Jordbruksverket (hör och häpna) löst en tvist sig emellan om tolkning av regelverket. Därefter kunde vi göra vår andra ansökan. Dessvärre så hann vårt lån hos Swedbank förfalla till betalning vid årsskiftet, innan utbetalningen kunde ske. Tack vare, denna gång, en snabb handläggning av Länsstyrelsen och tillmötesgående från Swedbank så kom utbetalningen i januari och därmed kunde vi lösa lånet hos Swedbank. Den tredje ansökan som lämnades in 1 mars och betalades ut en månad senare. I och med detta har vi löst lånet hos Swedbank på 1,7 miljoner så därmed är vi skuldfria, så när som på det förskott på bidraget på 1 miljon som vi fick av Länsstyrelsen när vi påbörjade bygget av nätet. Regleringen av förskottet liksom utbetalningen av återstående 20% av bidraget kan, enligt regelverket, ske tidigast i samband med att projektet är slutredovisat och kontrollerat av Länsstyrelsen, vilket måste ske senast 2021-06-30.

Återstående arbete för styrelsen är nu att kontrollera och uppdatera alla markupplåtelseavtal, som därefter skall registreras hos Lantmäteriet som ledningsrätter.

Styrelsen har också påbörjat arbetet med att ta fram en förvaltningsplan. Styrelsens arbete övergår nu succesivt från en byggfas till en förvaltningsfas. Förvaltningsplanen syftar till att beskriva organisation och arbetsuppgifter för föreningen och dess styrelse efter att vi övergått i förvaltningsfasen. Alltså i princip från årsmötet 2021.

När nu fibernätet varit igång i cirka ett år så har alla haft chansen att prova de tjänster som man vill ha och har möjlighet att ladda ner. Kanske är det någon som ångrar att man inte anslöt sig till 3play avtalet, som innebär att man får bredband, TV och fast telefon till en kostnad av 400 kr per månad men med en bindningstid på 4 år, så finns chansen att efteransluta sig nu. Till månadskostnaden kommer en engångskostnad för router på 1000 kr och TV-box på 1300 kr som Telia tar betalt för. Har du inte 3play idag men önskar du bli ansluten till föreningens 3 play i fortsättningen så meddelar du detta på mail till sten.bergman@gmail.com .

Nu till årets stämma. Under rådande omständigheter föreslår styrelsen att vi skjuter upp årsmötet till september månad. Våra stadgar och lagen om ekonomiska föreningar säger visserligen att årsmötet skall hållas inom 6 månader från verksamhetsårets utgång. Eftersom föreningen nu är skuldfri så blir ingen annan än föreningens medlemmar påverkade av ett sådant beslut. Men självfallet skall medlemmarnas uppfattning höras och respekteras. Därför vill vi att den som inte anser att årsmötet skall flyttas till september skall meddela detta via mail till thord.nordstedt@gammalrud.se senast 10 maj.  Årsmöteshandlingarna kommer att ligga på föreningens hemsida www.vikaskogarnafiber.se i början på juni.

För er som har 3play har Telia lämnat ut ett särskilt kundsupportnummer för att vi skall slippa att sitta i kö när vi behöver ringa 90200. Numret är 020-202070 till kundsupporttjänsten för 3play kunder.

För styrelsen i Vikaskogarna Fiber ek. för.

Thord Nordstedt, ordf