Information

Thord har varit i kontakt med Länsstyrelsen och fått lite ny info. Som det ser ut nu så kommer Jordbruksverket tilldela Länsstyrelsen ytterligare medel (ca 160 miljoner). Dessa bör komma under Oktober till Länsstyrelsen. Då kommer dom börja ta beslut för de Fiberföreningar som har poäng ner till 345 poäng (vi har 420 poäng). Så nu pekar allt på att vi får ett positivt besked i November.

Styrelsen har även varit i kontakt med vår Entreprenör Wikstrands. Om vi får beskeden i November så har dom för avsikt att börja gräva i januari 2017.

Så har vi tur så blir det ett intressant 2017 med mycket jobb.

/Styrelsen