Nu har föreningen bildats

Nu har vi bildat den ekonomiska föreningen Vikaskogarna Fiber ek. för.

Den 1 mars var vi 45 stycken närvarande I Abberuds Skola och tog beslut om att bilda föreningen. Protokollet från mötet finns under fiken föreningen/om föreningen.

Vi har skickat en ansökan till Bolagsverket om registrering av föreningen. Så snart ansökan blir bekräftad får vi ett organisationsnummer.

När det är klart kommer vi att underteckna och skicka tillbaka ett av exemplaren av fastighetsanslutningsavtalen. Vi är nu 82 stycken som skickat in fastighetsanslutningsavtal och ansökt om medlemskap. Det är ju alldeles utmärkt men glöm inte att ju fler vi blir desto lägre blir kostnaden. Så prata med grannar, vänner och bekanta.

I dagarna kommer vi att skicka ut en anbudsförfrågan, som vi har lagt ner mycket arbete på, för att få in offerter på att genomföra projektet.

I maj kommer vi att skicka in ansökan, för det 40 %-iga bidraget, till Länsstyrelsen. Beslut om det kan vi förvänta oss först i slutet på sommaren. Sedan kan arbetet börja. Om vi har tur så får vi en entreprenör som kan påbörja arbetet i höst. Men det lär bli hård konkurrens om entreprenörerna eftersom regelverket för bidragsansökan inte blir helt klart förrän sent i vår. Därmed är det många föreningar, som står i kö med ansökningar, som vill ha sina projekt genomförda när de väl får sina beslut.

Under tiden kommer vi att handla upp en s.k. kommunikationsoperatör (KO). KO är den som aktiverar nätet så att det går att förmedla tjänster, telefon, internet, TV mm. i nätet.

Dessutom kommer vi att skriva markupplåtelseavtal med alla markägare över vars marker vi kommer att dra kabel.