Nu kör vi!

Äntligen är vi i Vikaskogarna fiber över den magiska 75-gränsen och är ett steg närmare vårt mål. Efter många timmars arbete och möten är vi nu uppe i 80 stycken fastighetsavtal. Tack alla som tror på idén om fiber!

Nu är det dags att gå vidare och bilda en ekonomisk förening som ska samordna anbud, grävning och sköta ekonomin. Föreningsstämman äger rum söndag 1 mars i Abberuds skola kl. 14. Kallelse kommer inom kort.

Vecka 10 går vi ut med en anbudsförfrågan. Efter ca fem veckor ska anbuden vara inne, så i mitten av april ska det vara klart.

I maj gör vi sedan en ansökan till Länsstyrelsen.

Vi vill också göra er medvetna om att en preliminär prognos visar att för 75 stycken avtal kommer det att kosta 25 000 kr/fastighet och kan vi påverka några till att gå med så vi kommer upp i 140 st. avtal så blir kostnaden förmodligen runt 20 000 kr/fastighet. Så vet ni några som är tveksamma och fortfarande inte har lämnat in sitt avtal så försök att påverka dem. Det tjänar vi alla på! Fler avtal går att lämna in ända till maj.

Thord N. har försökt att göra en prisjämförelse mellan kostnaderna för internet, telefon och TV idag och vad kostnaden uppskattas till att bli med fiber:

Exempel på fasta kostnader för internet (ADSL), telefon och TV idag (inkl. moms):

  • ADSL 299 kr/månad
  • Telefon 159 kr/månad
  • TV (Boxer-paket) 300 kr/månad

TOTALT: 758 kr/månad x 12 = 9096 kr/år

Årliga kostnader (inkl. moms) till föreningen och till leverantörer av tjänster (internet, telefon och TV) vid anslutning till Vikaskogarna Fiber i dagsläget uppskattade till:

  • Serviceavgift (1) 120 x 12 = 1440 kr/år
  • Triple Play (2)  290 x 12 = 3480 kr/år
  • Medlemsavgift 50 kr/år

TOTALT: S:a årlig kostnad 4970 kr/år

(1) Kostnad som föreningen behöver för underhåll av fibernätet. Där ingår även byanätsavgiften som går till en kommunikationsoperatör, som belyser fibernätet. d.v.s. gör nätet användbart att förmedla tjänster i.

(2) Ett baspaket med internet, telefon och ca 20 Tv-kanaler Kommentar: Observera att detta är ett räkneexempel. Jämför med dina egna kostnader! I exemplet gör du en årlig vinst på 4126 kr (9096-4970) som du kan använda till att täcka kapitalkostnaderna, om du lånar till investeringen.