Väntelista på intresseanmälningar.

Vi har i dagsläget 136 anslutningar inklusive noterade intresseanmälningar. När och om vi kommer upp i 150 anslutningar, kommer vi att sätta tillkommande intresseanmälningar på en väntelista. Skälet till det är att vi inte med säkerhet kan säga vad den slutliga kostnaden blir för fiberprojektet. Skulle vi överskrida den budget som vi lämnat in till Länsstyrelsen så får vi inget bidrag för den delen. De anslutningarna skulle i så fall bli väsentligt dyrare och det är en situation vi inte vill hamna i. Vårt råd är därför. Vill du minska risken för att hamna på väntelistan så skicka in en intresseanmälan nu via mail till thord.nordstedt@gammalrud.se . (Vi har tidigare sagt att det går bra att ansluta sig ända till dess att grävmaskinen kommer. Detta gäller alltså under att det finns pengar kvar i projektet.)

Vill även påminna om vårt informationsmöte på Gammalruds Brygga den 13:e April 17.00. Välkomna.

/Styrelsen