# Grävarnytt 18

Hej Fiber-vänner,

Installation av utrustning i teknikhuset/noden i Rosendala är snart avslutad.

Vi väntar på att Ellevio skall koppla in el till teknikhuset. Därefter skall el installeras i teknikhuset och därefter skall utrustningen testas.

Sammankopplingen mellan vårt fibernät och svartfibernätet (som vi hyr av KEAB mellan Rosendala och Forsvik) pågår för att få kontakt med Zitius (vår KO = kommunikationsoperatör).

Om elen blir inkopplad i v 37 (10/9 – 14/10) så kan installation av utrustningen  i husen påbörjas i vecka 38 med början i Rosendala.

Fiberblåsningen i det södra benet är i stort sett avslutat.

/Styrelsen

# Grävarnytt 17

Hej Fiber-vänner,

Nu är äntligen vårt Teknikhus på plats i Rosendala. Dock ej med elektronik installerat än men det ska göras inom 1-2 veckor.

/Styrelsen

# Grävarnytt 16

Hej Fibervänner,

Vi har nu gått in i en liten semesterperiod. Både för Wikstrands och för styrelsen. Här kommer lite info vad som pågår och kommer hända i Augusti och September.

Vi har köpt ett teknikhus som kommer att stå i Rosendala. Det är nu temporärt uppställt och kommer att ställas på plats i vecka 31. Därefter kommer hårdvaran att installeras i teknikhuset. När detta är klart så planerar Wikstrands att påbörja, troligtvis i vecka 34, installationen av utrustningen i fastigheterna i det ”norra benet” (från Rosendala och norr ut). Samtidigt pågår blåsning av fiber i det ”södra benet”. När installationen i fastigheterna i det ”södra benet” kommer att ske återkommer vi till. All grävning är i stort sett klart nu.

Vi hade även ett möte den 1:a juli i Abberuds skola om installation i fastighet. Det var ett välfyllt möte och där fanns även Anders Olsson från Wikstrands med.

Här kommer lite noteringar från mötet:

Det finns tre dokument som sammanfattar hur det ska gå till. Det är:

Finns som klickbara länkar och även i Infobanken/Installation i byggnad.

Om man inte vill göra själva borrningen in i huset kan Wikstrand hjälpa till med det när de kommer för att installera utrustningen. För deras planering måste dem veta det innan de kommer så vill du ha hjälp med borrningen skall du meddela det, senast 9 augusti, till Sten Bergman 070-5101872 eller sten.boksnas@gmail.com. Det kommer kosta ca 1000:-. OBS! Notera att det är du som husägare som har yttersta ansvaret var man ska borra. Fastighetsägaren måste själv ta reda på om det finns några rör eller el i väggen innan. Skall genomföringen göras i en stenvägg kan du kontakta Anders Olsson på Wikstrands (se nedan).

  • Vill du borra själv så finns det en lite tunnare vit slang som man ska dra genom husväggen. Slangen finns hos Thord Nordstedt. Kontakta honom 070-5736679 om du vill komma dit och hämta. Du ansvarar då också för att sätta upp kabelskyddet på utsidan av huset. Information om borrning och kabelskydd hittar du i dokumenten ovan. Har du tänkt att borra själv men inte gjort det än så vänta tills dess att Wikstrands har blåst in fiber i den svarta slangen.
  • Wikstrands kommer kontakta fastighetsägaren på telefon innan dom kommer till just DIN fastighet.
  • Anders Olsson på Wikstrands kan svara på frågor via email och även tel. Han har Tel: 0511-798071, anders@wikstrands.se. Han är tillbaka efter semester vecka 33.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig för Triple Play. Det gör du till Sten Bergman på 070-5101872 eller sten.boksnas@gmail.com senast den 9 augusti. Triple Play är ett prisvärt alternativ om du kommer att utnyttja bredbandet mera frekvent. Ju fler vi blir desto mer kanske vi kan pressa priset.

Ha en fortsatt skön och solig sommar.

/Styrelsen

Info från Årsmötet den 24 Juni på Gammalruds Brygga.

Hej,

Vikaskogarna Fiber har haft årsmöte på Gammalruds Brygga inför ca 50 st medlemmar.

Det var sedvanliga årsmötes förhandlingar (mötes protokoll kommer senare).

Här är en lite sammanställning om vad vi informerade om under mötet och en liten nulägesrapport:

Kort sammanfattning av årsmötet med Vikaskogarna Fiber

Vår kassör Sten visade även lite siffror och statistik på mötet. Här kommer även denna sammanställning:

Årsmöte 2018 Powerpoint

Frågor på denna kan ni emaila till sten.boksnas@gmail.com.

/Styrelsen

# Grävarnytt 15

Hej Fibervänner!

Arbetet med att gräv/plöja ner fiberslang på det södra benet går vidare.

I denna vecka, 24, kommer det att i stort sett vara klart förbi Björkebo och ner till Sandhem.

Det som sedan återstår är följande sträckor:

  • Bjurbäcken till Böksnäs. Denna sträckning är till för att skapa ”redundans” (rundgång) i nätet.
  • Lövassa till korsvägen mot Björkhem.
  • Karlås och upp till Stensrud.
  • Rosendala till Dalen.

Planen är att detta skall vara klart i vecka 28.

Vad gäller det norra benet så har ambitionen varit att ha det klart och i drift till början på juli. Tyvärr så går inte det. Vilket har att göra med tillgången till och uppsättning av ett s.k. teknikhus. Vi kommer att närmare förklara detta på årsmötet den 24 juni. Troligtvis kommer driftsättning av det norra benet att bli först i september.

Vi får många frågor om hur installationen i husen skall gå till. Under infobanken/installation i byggnad på hemsidan har vi lagt ut information om detta. Utöver det planerar vi för en informationsträff om hur installationen skall gå till, troligtvis i vecka 26 eller 27. Vi återkommer om detta.

/Styrelsen

GDPR

GDPR
Den 25:e maj 2018 träder EU-direktivet GDPR i kraft. I och med detta vill vi informera om föreningens behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen ”Vikaskogarna Fiber Ekonomisk Förening”. För kontaktuppgifter till föreningens styrelse, se http://vikaskogarnafiber.se/foreningen/styrelse2/

Ändamål med föreningens personuppgiftsbehandling och rättslig grund
Uppgifterna är nödvändiga för att:
– kunna fakturera medlemmar och anslutningar.
– kunna kontakta medlemmar och anslutningar utan fördröjning och onödiga kostnader.
– kunna förse medlemmar och anslutningar med de tjänster och den service som medlemskapet/anslutningen innebär.
– kunna förse myndigheter med de uppgifter som åläggs föreningen att tillhandahålla.

Registerunderhåll
Medlemmar som utträtt ur föreningen och anslutningar som ej längre är aktuella raderas från medlemsregistret.

/Styrelsen

# Grävarnytt 14

Hej Fibervänner,

Under vecka 18,19,20 och 21 så fortsätter grävning i Arnäs, och fram mot Nyttorp, Erikstorp och Björkebo.

Kommer även gräva från Lövassa upp till vägen in till Björkhem.

På det norra benet så är ju blåsning till hus + blåsning av Stamfiber mellan skåpen i stort sett klart. Wikstrands beräknar börja svetsa fiber på norra benet under vecka 19.

Årsmöte är planerat till den 24:e juni. Kommer mer info om detta senare.

/Styrelsen

# Grävarnytt 13

Hej Fibervänner,

”Södra benet” (Rosendala-Abberud-Beateberg-Böksnäs-Björkebo):

Grävningen i Beateberg är nu i princip klar. Fr.o.m. vecka 16 och 17 kommer Wikstrands att arbeta med två grävarlag. Det ena laget kommer att gräva de sträckor där vi samförlägger elkablar med fiberslang medan det andra laget enbart gräver ner fiberslang. Det innebär att arbetet kommer att pågå på olika ställen samtidigt. Det som i princip återstår att gräva nu är från Beateberg via Linna till Lövvassa (som i och för sig är klart) till Arnäs, Böksnäs, Erikstorp, Furuvik, med en avstickare upp till Äskeliden, och ner till Sandhem. Dessutom skall Pukerud, Karlås och Stensrud anslutas från Lövvassa. Sedan skall det norra benet från Rosendala till Marnäs knytas samman med det södra benet från Bjurbäcken till Böksnäs. Detta för att skapa möjlighet till att ”mata” systemet från två håll, s.k. redundans, för den händelse att ett fel uppstår någon stans i nätet i framtiden.

Grävning från tomtgräns och in till hus är klart t.o.m. Lövvassa. I kommande vecka (vecka 16) och framåt kommer grävning fram till husen att fortsätta i Arnäs, Böksnäs, Erikstorp. Furuvik, Äskeliden och Björkebo.

”Norra benet” (Rosendala-Grimserud-Tosterud-Gammalrud-Bjurbäcken-Marnäs):

Blåsning mellan skåp och hus i stort sett klart (med vissa undantag), liksom blåsningen av stamfiber mellan skåpen. Vad som återstår är svetsning av fibern och installation i husen, som vi återkommer med information om när det blir dags. Under fliken ”installation i byggnad” har vi lagt in en ny instruktion där du kan informera dig om hur det går till.

/Styrelsen

# Grävarnytt 12

Hej Fibervänner,

Under vecka 11, 12 och 13 håller Wikstrands till i Beateberg. Om 1-2 veckor så fortsätter de norrut mot och förbi badplatsen i Beateberg.

Dom har även börjat blåsa fiber fram till fastigheter i ”Norra benet”. Börjat i Marnäs och är nu runt omkring Grimserud. I vecka 11 så kommer nog dom eventuellt ner till Rosendala området (om inget oförutsett uppkommer). När det blir indragning i huset så återkommer vi med mer information när det blir aktuellt.

Här kommer lite kort på blåsning av Fiber. Här är tre foton från Marnäs området.

Så här kan det se ut om dom har varit framme hos din fastighet redan (dvs det sitter en slangkoppling påmonterad med en bit extra slang):

Här är en ände på själva fiberkabeln där det två små trådarna är själva fiberkabeln (2 st) med ett hölje runt:

/Styrelsen

 

ekonomisk förening