Årsstämma i Vikaskogarnas Fiber

Hej,

Kallar härmed till Årsstämma i Vikaskogarna Fiber, den 24:e Juni, 16.00 på Gammalruds Brygga.

Här är Föredragningslistan och kallelse inför mötet:

Kallelse årsstämma Vikaskogarna Fiber 2018

Årsmöteshandlingar; balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse finns upplagda för nedladdning på www.vikaskogarnafiber.se under fliken Föreningen.

/Styrelsen