Förfrågningsunderlag Kommunikationsoperatör

Nu har vi lagt upp vårt ”Förfrågningsunderlag KO” under anbudsfliken. Det är ett offerunderlag till vår tilltänkta kommunikationsoperatör som ska belysa vårt fibernät och mäkla våra tjänster såsom Internet, TV och Telefoni.