Medlemsmöte 15 maj 2015

Minnesanteckningar från medlemsmöte i Abberuds skola 15/5 2015 med Vikaskogarna fiber ekonomisk förening

Det var ca 45-50 närvarande på mötet. Thord hälsade alla välkomna och inledde med att informera om anbudet vi fått från Wikstrands. Den kostnad på 25000 kr per fastighet, som vi angett tidigare, håller enligt anbudet, som är räknat på 82 anslutna fastigheter. Blir vi fler sjunker kostnaden per fastighet. Företaget kan börja gräva första kvartalet 2016 och göra klart inom ett år.

Nästa steg är att göra ansökan till Länsstyrelsen för att få 40 % i bidrag som vi kalkulerat med.

Markägaren ansvarar för att markera ut ledningar m.m. på sin tomt innan grävning. Grävdjupet är ca 60 cm djupt.

Vi skall så småningom skriva markupplåtelseavtal med berörda fastighetsägare.

Ett önskemål framkom att sätta upp små skyltar utanför varje fastighet som är med i fiberprojektet.

Många i Beateberg har fått information om att deras ADSL kommer att stängas av i slutet på juni.

Mötet antog styrelsens förslag om passiv anslutning. Detta innebär att man exempelvis ansluter sig i avvaktan på ett generationsskifte, ägarbyte eller att man vill vara med och göra en investering i fastigheten för framtida behov. Det kommer med säkerhet att bli väsentligt dyrare att ansluta sig efter att projektet är genomfört. Som medlem i föreningen med passiv anslutning har man att betala medlemsavgiften samt investeringskostnaden för fiber fram till huset (idag uppskattat till 25 000 kr). Däremot behöver man inte betala några årliga kostnader förrän den dagen man skaffar en media-omvandlare och kopplar upp sig aktivt till nätet, för att köpa tjänster, telefon, data, TV mm.

Mötet antog styrelsens förslag om anslutning av flera byggnader på samma fastighet till en rabatterad kostnad.

Grävningen på egna tomten ingår i priset.

Snart kommer en faktura på medlemsavgift 50 kr och första insatsen på1000 kr.

Första kvartalet 2016 när grävningen förhoppningsvis har kommit igång, är det dags att betala in en större summa. De resterande ca 24 000 kronorna kommer att delas upp på 2-3 betalningar.

Thord Nordstedt ska närvara vid Rosendalas och Åviksstrands årsmöten för att försöka värva fler medlemmar. Vi tror att den passiva anslutningen kan locka flera att gå med. Alla vinner på att vi blir flera.

Styrelsen informerade om att vi nu har översatt information, fastighetsavtal och medlemsansökan till tyska för att förhoppningsvis få med fler medlemmar i fiberföreningen.

Beatebergs IK meddelade att de låter fiberföreningen låna Abberuds skola kostnadsfritt. Stort tack för det!

Styrelsen tackar för ett positivt medlemsmöte!