# Grävarnytt 18

Hej Fiber-vänner,

Installation av utrustning i teknikhuset/noden i Rosendala är snart avslutad.

Vi väntar på att Ellevio skall koppla in el till teknikhuset. Därefter skall el installeras i teknikhuset och därefter skall utrustningen testas.

Sammankopplingen mellan vårt fibernät och svartfibernätet (som vi hyr av KEAB mellan Rosendala och Forsvik) pågår för att få kontakt med Zitius (vår KO = kommunikationsoperatör).

Om elen blir inkopplad i v 37 (10/9 – 14/10) så kan installation av utrustningen  i husen påbörjas i vecka 38 med början i Rosendala.

Fiberblåsningen i det södra benet är i stort sett avslutat.

/Styrelsen