Information om tjänster i nätet av Zitius

Lördagen den 7 oktober kl. 11.00 i Abberuds skola kommer Olle Fransson från Zitius och informerar om tjänsteutbudet i deras portal Z-market. Då är ni som har tecknat fastighetsanslutningsavtal välkomna. Då kan ni bl.a. få en uppfattning om ni vill köpa tjänsterna själva på Z-market eller om det lönar sig för er att teckna ett Triple Play avtal. En vecka senare kommer vi att låsa möjligheten att teckna Tripel Play avtal.
/Styrelsen