# Grävarnytt 8

Hej,

Under veckorna 39, 40 och 41 så håller Wikstrands till i Rosendala området och gör färdigt.

Dom kommer att börja i norr på Skogsrået och sedan ta gata för gata söder ut. För att veta var Wikstrands skall ”släppa” slangen vid tomtgränsen så vill vi veta var på huset du vill att fibern skall dras in. Hör därför av dig om det så snart som möjligt.

Vill även påminna om att den 7 oktober kl. 11.00 i Abberuds skola kommer Zitius och informerar om tjänsteutbudet på deras portal Z-market. Välkomna.

/Styrelsen