Årsmöte i Vikaskogarnas Fiber

Nu har vi haft årsmöte i Vikaskogarnas Fiber. Det hölls på
Gammalruds Brygga den 26 Juni inför 44 st medlemmar.

På weblänken nedan så hittar ni protokollet från Årsmötet:

Protokoll Årsmöte

Det som kan nämnas är att vi fortfarande väntar på besked från Länsstyrelsen. Nu hoppas vi att ett positivt besked ska komma under hösten så att vi kan börja gräva.

/Styrelsen

Info från Styrelsen.

Inget beslut har tagits än från Länsstyrelsen angående bidrag till Vikaskogarnas Fiber. Dom tar beslut i slutet på varje månad och beslutsunderlaget tas på de Fiberföreningar som har högst poäng (som vi tidigare skrivit om). Vi får se vad som händer nu i slutet på Maj eller i slutet på Juni.

Nu har både Rosendala och Åviksstrands haft årsmöte i sin respektive sommarstugeområden.  När det gäller Rosendala så har de tagit beslut om att 1/ Vi får bygga ett teknikhus på deras område 2/ Vi får dra en stamledning genom deras område. 3/ Vi kommer att dra en tomslang till varje fastighet till en engångskostnad på 1500:-

När det gäller Åviksstrand så är det i princip samma. Här måste dom dock ta ett extra årsmötes beslut angående att lägga en fiberslang till varje tomtgräns för 1500:-.

Vi vill ju inte säga nej till någon att få en Fiberanslutning men faktum kvarstår att ”Först till kvarn får först mala” dvs när vi uppnått vårt maxantal som vi ansökt för så blir det betydligt dyrare för dom som vill ansluta sig senare. Räkna med att det kan bli 2-3 gånger så dyrt.

Så tveka inte att skicka in din ansökan nu!

/Styrelsen.

5G eller Fiber? Svaret är givet.

Om du funderar på 5G så lär du får vänta säkert i minst 10 år. Och i och med att masterna måste stå mycket tätare när det gäller 5G så är det inte säkert alls att du får bättre täckning och högre hastighet. Och högst osäkert blir det då för oss på landet.

Läs här vad experterna på www.nyteknik.se säger. Och läs speciellt punkt 4:

http://www.nyteknik.se/digitalisering/ska-jag-kopa-fiber-eller-vanta-pa-5g-6539620

Uppdatering från styrelsen.

Lite har hänt med dock inget beslut från Länstyrelsen än.

Det som har uppkommit är lite nya direktiv från Länstyrelsen. Vi har under Mars månad fått reda på att alla fiberprojekt måste vara fullfinansierade INNAN ett beslut kan tas. Det innebär att vi inte kan räkna in bidragen i ansökan. Nu har Thord och styrelsen haft möte med Karlsborgs kommun. Vi vill att kommunen ska ta sitt ansvar och gå i borgen för ett eventuellt lån. Som det är idag så har Vikaskogarnas Fiber inga egentliga tillgångar. Det låter positivt från kommunen men ett beslut måste tas via ett Kommunfullmäktige möte och det ska hållas Tisdagen den 29 mars. Vår förening finns ju i två kommuner men Töreboda har inte varit lika positiva till borgen till ett ev. lån.Lånet kommer i så fall att vara på totalt 2,2 miljoner.

Den 29 mars ska även Länsstyrelsens börja besluta om bidragsutdelning till alla föreningar som sökt. Det är uppbyggt på ett poängs system. Max är 500 och Vikaskogarnas Fiber ligger på 420 poäng. Troligtvis kommer dom ta större föreningar med mer medlemmar först och föreningar med Maxpoäng. Vi har svårt att komma upp i Maxpoäng på alla delar pga att vårt område ser ut som det gör. Vatten i 3 väderstreck och mycket obebyggt i det fjärde.

Den 6:e April säger dom att dom ska vara klara och vi ska kunna få reda på hur vi ligger till i poäng skalan jämfört med övriga fiberförening och vart vi står i listan. Först då vet vi på ett ungefär när ett beslut kan tänkas komma. Länsstyrelsens kommer sen att ta beslut om bidrag en gång per månad tills pengarna är slut.

Det kommer bli en spännande månad och vi kommer med information så fort vi vet något mer.

/Styrelsen

Beslut från Länsstyrelsen

Beslutet har tyvärr skjutits fram ytterligare. Nu verkar det som det ska komma i slutet på Mars. När beslutet har kommit så lägger
vi givetvis ut detta omgående på hemsidan.

/Styrelsen

Förlängd anbudstid för KO

Styrelsen har förlängt anbudstiden för KO (Kommunikationsoperatör). Sista datumet för att lämna in sitt anbud är nu 20 mars. Sista dag för att ställa frågor är 10 mars.
/Styrelsen

Info om läget i Vikaskogarna Fiber just nu

Vår ansökan har blivit inskickad den 20 oktober (deadline 22 oktober). Men tyvärr hade inte EU-kommissionen och Jordbruksverket kommit överens om ett regelverk som skulle vara som ett underlag för Länsstyrelsen att ta beslut på. Nu har regelverket kommit men tyvärr för sent att få ett beslut per 30 November. Det är nu framflyttat och det verkar som ett beslut ska komma i slutet på Feb 2016.

Vi har valt Wikstrands Maskinteknik AB i Götene som vår entreprenör när det gäller all entreprenadjobb (gräva ner kabel m.m.).

I övrigt så pågår det jobb med att välja kommunikationsoperatör, ta fram markupplåtelseavtal, avtal med Trafikverket etc.

När vi valt KO och fått vårt beslut från Länsstyrelsen så är det dags för ett nytt informationsmöte. Vi återkommer med plats och tid.

/Styrelsen.

ekonomisk förening