Tomtägarens ansvar och åtgärder vid plöjning/grävning på tomt.

Att tänka på vid plöjning/grävning på tomt:

  • Bestäm var du vill att fibern skall in i huset.
  • Ta reda på, av någon styrelseledamot, var fiber kommer in på tomten.
  • Bestäm, och markera med käppar, vilken sträckning du vill ha från tomtgränsen till huset.
  • Markera alla ledningar ex.vis. telefon, el, vatten och söktråd för robotgräsklippare mm. som finns i den markerade sträckningen.
  • Vill du försäkra dig om att dina ledningar inte skadas så skall du gräva fram ledningarna i sträckningen.
  • Söktråd till robotgräsklippare som är framgrävd behöver inte klippas av i förväg. Om söktråden behöver klippas av när fiberslangen skall plöjas kommer den att skarvas när plöjningen är klar.

Föreningen har en sökutrustning för elkablar som du som tomtägare kan hyra till självkostnadspris på 200 kr. (se www.vikaskogarnafiber.se ). Föreningen kan även bistå med hjälp att använda utrustningen.

Observera att det är du som tomtägare som har ansvaret för dina ledningar på din tomt. Skada på ledningar som inte är korrekt utmärkta ersätts inte. Tänk också på att det är din elkabel från elmätaren in till huset även om elmätaren sitter utanför tomten.

Styrelsen i Vikaskogarna Fiber